Kære nyhedsbrevmodtager

Sommeren er over os, og vi vil gerne ønske jer alle en rigtig dejlig sommer og sige en stor tak til alle jer, der har været med til at kæmpe for minimumsnormeringer.

Vi blev hørt på Christiansborg. Det er enighed om minimumsnormeringerne. Vi går derfor sommeren i møde med glæde, håb og et politisk løfte om, at der er bedre vilkår på vej i vores daginstitutioner.

Alt er ikke gjort med minimumsnormeringer, men det er stor og vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi har stadig til gode at se, hvordan Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten vil udmønte de lovbunde minimumsnormeringer.

Vi følger naturligvis processen tæt i KFO og via FOLA (Forældrenes Landsforening), og så skal vi have diskuteret alle de andre ting, der udgør kvalitet i vores dag- og fritidsinstitutioner.

På den anden side af sommerferien har vi atter fuldt fokus på at undgå besparelser, bevare Københavns Fritidshjem, evalueringen af sommerferielukningen og tilsynet i vores dag- og fritidsinstitutioner.

Evaluering af sommerferielukning
Sommeren byder desværre også på bekymringer for mange. For sommerferielukning er desværre blevet en kendsgerning i mange dagtilbud i år. Vi har besluttet at stå for en evaluering af ordningen fra et forældreperspektiv. Vi vil derfor meget gerne høre om jeres oplevelser.


Møde om byens Fritidshjem – sæt kryds i kalender 26. august kl. 18
Den 26. august 2019 kl. 18 holder vi sammen BUPL Hovedstaden og LFS et nyt møde om byens fritidshjem. Her skal Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen svare på, hvad der skal ske, nu hvor borgmesteren ikke når at få en lovændring igennem, der gør det muligt at hæve forældrebetalingen.

I KFO arbejder vi for, at de københavnske politikere vil udskyde beslutningen om en eventuel tvangskommunalisering af de københavnske fritidshjem til alle muligheder for opnå en lovændring er afprøvet.


Ændringer i håndtering af tilsynsrapporter
Ligesom mange af jer, blev vi rystet over de klip, vi så i programmet “Daginstitutioner bag facaden”  Da det første umiddelbare chok havde lagt sig, synes vi også programmet udstiller nogle problemer, der er i den måde, der bliver drevet dagtilbud på i København.

Vi har derfor været i dialog med og sendt Børne- og Ungdomsudvalget en række forslag til større åbenhed, systematisk opfølgning på tilsyn og øget forældreinvolvering i tilsyn og opfølgning. Der er blevet taget godt imod vores henvendelser og flere af anbefalingerne vil blive implementeret. Det fremgår af referatet fra Børne- og Ungdomsudvalget møde 19. juni, hvor udspilet til en ’en styrket opfølgning på tilsyn og øget åbenhed’ blev behandlet og vedtaget.

Du kan læse mere og den styrkede indsats på kommunens hjemmeside og i Politiken

Hvad kan du gøre?
Er du bekymret for, hvordan tilsynsrapporten ser ud i dit barns institution, så anbefaler vi, at du henvender dig til din leder og/eller forældrebestyrelsen. Vi står gerne til rådighed med hjælp og sparring, hvis du løber ind i problemer. 


Til slut vil vi ønske jer en rigtig god sommer. Vi er tilbage, når skolerne starter op igen.

Med venlig hilsen

Julie Kyndesgaard
Formand for KFO