I dette nyhedsbrev kan du læse om budgetforhandlingerne, status på fritidshjemmene og vores gratis tilbud til alle byens institutionerne. 

Dette banner kan snart ses på busserne i København. Den forsøger at illustrere den følelse mange forældre kender, når de leder efter en voksen at aflevere til. 

Budget 2020

I KFO følger vi spændt med i budgetforhandlingerne, der foregår lige nu på rådhuset. Børne og ungeborgmester Jesper Christensen lover allerede nu, at en del af de bebudede besparelser ikke bliver til noget, og det er vi meget glade for.

Der er dog stadig et stykke vej til vi begynder at juble, for spares skal der stadigvæk og vi kan indtil videre kigge langt efter minimumsnormeringer og øget kvalitet.

Derfor indkalder vi til demonstration i morgen sammen med BUPL Hovedstaden, Hvorerderenvoksen og LFS kl. 17.30. Mød os på pladsen foran Københavns Rådhus. 

Vi ses til demonstration på Københavns Rådhusplads onsdag den 2.oktober kl.17.30 til 18.30

Læs også Formændene Signe Nielsen (FOLA) og Elisa Rimplers (BUPL)  opråb om mangel på ordenlige forhold i kommunerne hos Altinget:  Forældre og pædagoger: Kommunerne har ikke leveret varen på børneområdet

Beslutningen om fremtiden for Københavns fritidshjems udskudt

I København overvejer politikerne at nedlægge fritidshjemmene og omlægge dem til skolefritidsordninger. Det sker for at skaffe flere penge til hele børne- og ungeområdet. Fritidshjem er selvstændige institutioner og er reguleret i dagtilbudsloven. Det betyder bl.a., at der er krav til det pædagogiske arbejde med børnene, at lederen skal have en pædagogfaglig uddannelse, og at fokus er på fritidspædagogik. SFO’er er en del af skolen og hører dermed under folkeskoleloven og der stilles ikke særlige krav til tilbuddet. Lederen er skolelederen, der dog kan vælge at ansætte en pædagogfaglig SFO-leder.

Derudover adskiller lovene sig ved, at der er forskel på, hvor meget kommunen må opkræve i forældrebetaling. Jævnfør dagtilbudsloven må forældrebetalingen maksimalt udgøre 30% af pladsprisen. I folkeskoleloven er der ikke noget loft – kommunen kan således kræve fuld forældrebetaling. Organiseringen af skolefritidsinstitutioner under folkeskoleloven har derfor resulteret i, at nogle kommuner tager helt op til 2.200 kr. for en SFO-plads, mens en fritidshjemsplads i København koster ca. 970 kr. 

Politikerne i København lægger op til at hæve forældrebetalingen for til 1.400 kr. i 2020.

Prisstigning et nødvendigt onde.

Stigende forældrebetalingen er aldrig noget, vi elsker. Når vi i KFO går med skyldes det, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt forældrebetalingen for fritidstilbud til de 6-9-årige i København stiger. Det er et faktum at forældrebetalingen stiger. Spørgsmålet går på, hvilken organiseringsform stigningen sker under.

Vi har derfor arbejdet hårdt på at få politikerne på Christiansborg til at forstå, at vi har brug for en lovændring, så vi kan bevare byens fritidshjem. Du kan blandt andet læse vores brev til Pernille Rosenkrantz Theil her

På Børne- og ungdomsudvalgets sidste møde blev den endelig beslutning om fritidshjemmenes fremtid skudt til efter budgetforhandlingerne. Budgettet for 2020 forventes at falde på plads i denne uge. 

Workshop og kurser


I denne uge modtager alle københavnske institutioner en pakke med forskelligt materiale fra os og fra kommunen. I pakken ligger der blandt andet et sæt dialogkort målrettet forældremøder. Informationsbreve og anvendelsesbeskrivelser kan findes på vores hjemmeside kfo.dk

KFO har i samarbejde med familievejleder Christina Drachmann udviklet flere forskellige dialogspil, som kan bruges på forældremøder, forældreråds-/bestyrelsesmøder og på pædagogiske dage.

Skriv til os på kfo@kfo.dk, hvis I ønsker sparring ift. anvendelse af materialet eller hvis I ønsker, at vi kommer og faciliterer processen. Vi kommer også fortsat ud og holder kurser og workshops omkring forældreråds- og -bestyrelsesarbejdet. 

Tak for at læse med

med venlig hilsen
KFO