I årets sidste nyhedsbrev kan du hjælpe KFO med at blive kloge på. hvad vi skal arbejde med i 2020, læse om konference ’plads og rum til fritidspædagogikken” og den netop vedtagne finanslov.

Undersøgelse: Hvad er det gode børneliv i dag- og fritidsinstitutioner for jer?

Vi vil rigtig gerne vide, hvad det gode børneliv i dag- og fritidsinstitutionerne er for jer. Vi har derfor lavet dette korte spørgeskema, som vi håber, I vil udfylde. 

Det tager kun et minut at udfylde spørgeskemaet, men resultaterne er meget værdifulde for os i vores videre arbejde for at forbedre vilkårene for børn og forældre i de københavnske dag- og fritidsinstitutioner. Find undersøgelsen her

Konference:
– Plads og rum til fritidspædagogikken

Fritidspædagogik, leg, kreativitet og fællesskaber spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling. Det er i fritidstilbudene børnene kan bruge og udvikle andre sider af sig selv og her de kan dyrke og skabe nye relationer og fællesskaber.

Vi oplever desværre at fritidspædagogikken og børnenes fritid er under pres for et stadigt stigende fokus på at optimere deres faglige læring.

I KFO vil vi gerne slå et kæmpe slag for fritidspædagogikken. Derfor inviterer vi til konference ’plads og rum til fritidspædagogikken’ mandag 3. februar i Fællessalen på Christiansborg.

Konferencen sætter det store perspektiv på fritidspædagogik og dens betydning for børn- og unges udvikling, læring, kreativitet og fællesskaber. Hvad betyder en god fritidspædagogik for gode børneliv? Er fritidspædagogikken under pres? Hvordan sikrer vi den i en tid, hvor de sidste fritidshjem lukker?

Alle disse emner og mere til berøres til denne konference 3. februar på Christiansborg 13:00-16:30

Programmet er: 
13:00 Velkomst ved Julie Kyndesgaard (KFO) og vært Jakob Mark (SF)
13:10 Dagens program v. Ordstyrer og lektor Trine Ankerstjerne, UCC
13:15-13:30: “Hvordan sikrer vi at fritidspædagogikken er lige så vigtig som skoletid?”- Interview med Martin Nielsen, Leder.
13:35 “Behovet for præstationsneutrale rum i præstationssamfundet” , Anders Petersen, Lektor AAU.
14:15- 14:45 “Fritidshjem og fritidspædagogik”, Søs Beyer, ekstern lektor RUC.
14:45- 15:00: kaffepause
15:00-15:30 “Vigtigheden af gode børnefællesskaber”, Anja Hvidtfeldt Stanek, Lektor, psykologi, SDU
15:30: Paneldebat: Elisa Rimpler, BUPL, Kirsten Gunvor Løth, LFS, Jacob Mark, SF, resten kommer til.
16:25: Afslutning og tak for i dag

Trine Ankerstjerne, lektor i pædagogik og uddannelsesleder på Professionshøjskolen UCC er ordstyrer på konferencen.

Konferencen er arrangeret er LFS, BUPL Hovedstaden, FOLA, KFO, SPIA, Børneringen, FOBU.

Tilmelding her  

Finanslov
– Lovbundne minimumsnormeringer på vej

Mandag 2. december faldt finansloven på plads. Og med den er, der en udgave af lovbundne minimumsnormeringer på vej til Danmarks børn. Det en kæmpe sejr for os forældre og de mange organisationer, der har kæmpet for bedre normeringer i mange og en anerkendelse af, at vores børn har brug for bedre vilkår i daginstitutionerne.

Finansloven indeholder ikke alt det, vi havde håbede på, men det er vigtigt skridt og forhåbentlig en afslutning på årtiers besparelser. Det skal vi fejre, selvom vi ikke er hele vejen. For et år siden var det utænkeligt, at vi var nået så langt. Se hvad vores landsorganisation FOLA siger om finansloven i denne pressemeddelelse

Første skridt er at sikre bedre vilkår ved lov. Vi  gør klar til at blive hørt i forbindelse med udformningen af loven. Derfor vil vi rigtig gerne høre din input og bud på, hvad loven skal have fokus på. Skriv gerne til os på kfo@kfo.dk

Til sidst vil vi ønske jer rigtig glædelig jul og minde jer om, at vi altid meget gerne vil høre fra jer. Vi er altid interesseret i at få input til vores arbejder og står altid klar til at spare med jer.

De bedste hilsner 
KFO