Kære udvalgsmedlem

I KFO vil vi gerne sikre os, at udvalget er klar over at ledelsesrummet for fritidsinstitutionerne er presset.

Vi sidder i følgegruppen for overgangen til KKFO og arbejder her med det kommissorium, I har vedtaget. I indledningen står der blandt andet ”tilbuddene vil have samme indhold for børnene og fortsat have selvstændigt budget og ledelse.”

På sidste møde talte vi netop om de to forhold

·       Ledelse

·       Budget

Ledelse

Af teksten ’tilbuddene vil have samme indhold for børnene og fortsat have selvstændigt budget og ledelse’ kan man få opfattelsen af, at det er muligt at have to selvstændige ledelsesrum. 

I KFO er vi bekymrede for, at formuleringen gør, at forældre og medarbejdere tror, at lederne er sidestillet. Dette er imidlertid ikke tilfældet, da en fritidsinstitutionsleder i praksis er organiseret under og i sidste ende refererer til skolelederen. Dette sker fordi ledelsesstrengen følger folkeskoleloven. Derudover hører vi fra flere af de institutioner, der er fordelt på flere matrikler, at de synes, at de er blevet lovet fortsat selvstændig ledelse på matriklerne, og de nu kan se at det ikke bliver tilfældet. 

Qua organiseringen har vi en bekymring for om, det overhovedet er muligt at lave den indhegning af fritidspædagogikken, som der er blevet lovet. Vi vil derfor bede jer om at undersøge, hvilke politiske beslutninger I kan træffe for at sikre, at fritidsinstitutionslederen har et reelt ledelsesrum og beføjelser til at beskytte og udvikle fritidspædagogikken under skolelederen

Budget

I kommissoriet refereres der til selvstændige budgetter og til sidste møde fremgik dette som 3 rammer; en for skolen, en for fritidsinstitutionen og en for udelelige udgifter. Det er imidlertid muligt beslutte, der tages fra den ene ramme til den anden. Vi er bekymrede for, at en skoleleder kan føle det nødvendigt at tage fra fritidsinstitutionsrammen for at dække ind i skoleaktiviteter og at dette kan føre til en udhuling af økonomien i fritidsinstitutionen. Vi vil derfor komme med en opfordring til, at udvalget følger den faktiske anvendelse af budgetrammerne nøje. Hvordan er flowet mellem de forskellige budgetrammer, og kan der tales om egentlig selvstændigt budget til fritidsinstitutionen? I sidste ende er der kun en leder, nemlig skolelederen.

Vi håber, du vil undersøge disse forhold og følge det nøje, og vil meget gerne høre tilbage, hvad du tænker om situationen.

Med venlig hilsen

Julie Kyndesgaard

Formand 
Københavns Forældreorganisation, KFO
julie@kfo.dk
26 34 40 50