Vi har netop holdt møde med Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen.

Her hørte vi om de nye beslutninger i forhold til:

– opstart af 1. maj børnene (altså dem der skal starte i fritidsinstitution)
– orlovsfunktion af forældrebetaling for de forældre, der kan holde deres børn hjemme
– pladser til vuggestuebørn
– genåbning af udflytterbørnehaverne

Den politiske beslutning i forhold til 1. maj børnene og forældrebetalingen bliver sendt ud senere i dag. Vi anbefaler jer at følge med på https://www.kk.dk/pasning-og-skole-coronainfo.

Vi talte også om nogle af de mange andre spørgsmål og problematikker, som I har henvendt jer til os med fx udfordringer i forhold til, hvordan pladserne prioriteres, feriepasning mm.

Det er tydeligt for os, at politikere og embedsværket arbejder i døgndrift på at finde løsninger til den fortsat genåbning.

Vores budskab til borgmesteren var, at de skal tænke forældreinddragelse meget mere ind i de forskellige beslutninger. Vi har igen tilbudt vores assistance med det.