Kære nyhedsbrevs-modtager

Vi håber, I har det godt derude.
 
Efter nogle travle og udfordrende måneder, hvor alles hverdag fra den ene dag til den anden blev vendt helt på hovedet, glæder vi os over, at vi stille og roligt er på vej tilbage til en mere normal hverdag.

I dette nyhedsbrev kan du læse om status på genåbning af dagtilbud, hvad vi kan tage med os fra corona-hverdagen, feriepasning og budget 2021.

Status på dagtilbuddene
Ifølge Københavns Kommune er alle institutioner tilbage i vante rammer, og der er igen plads til alle børn. Institutionerne har atter normale åbningstider, og køkkenerne og øvrige madordninger er også klar til at starte op igen.  
 
Pladsanvisningen er åbnet og henviser igen børn til de institutioner, der har ledige pladser.
 
Fokus og retningslinjer i forhold til at undgå smittespredning
Det lave smittetryk og den lave risiko for at blive smittet i institutionerne har fået Sundhedsstyrelsen til at ændre covid-19-retningslinjerne.
 
God håndhygiejne går forud for alt andet i forhold til at undgå smittespredning. Dertil kommer god og hyppig rengøring.
 
Der er også fortsat fokus på at holde afstand (1 meter), der hvor det er muligt. Børn må selvfølgelig stadig få knus og kram fra de voksne, når de har brug for det. Og så bør børn og pædagogisk personale så vidt muligt blive på egne stuer.
 


Hvad kan vi tage med fra corona-krisen?
Corona-krisen tvang os alle til at agere og indrette os på en ny måde i forhold til at undgå smittespredning. Og det har selvfølgelig også gjort sig gældende på børneområdet. Her blev der lavet flere radikale ændringer.
 
Mange forældre har fortalt os, at deres børn har stortrives i de nye rammer med gode normeringer, små børnegrupper, aflevering ved lågen, faste strukturer og tydelig kommunikation.
 
Afsæt tid til den vigtige samtale i forældreråd- og -bestyrelser
Der er derfor al mulig god grund til at afsætte tid til en god snak i forældreråd og -bestyrelse om, hvad der har fungeret godt under corona-hverdagen, og hvad der skal være en del af hverdagen fremover.
 
Det kan eksempelvis være, at I kan se, at afleveringssituationerne, kommunikationen eller samarbejdet har fungeret bedre under corona-hverdagen, og at det er tiltag, I bør arbejde videre med.
 
I kan eksempelvis tage udgangspunkt i de fem konkrete forslag, som en forælder beskriver i det politiske onlinemedie Altinget eller lade jer inspirere af daginstitutionen Abildgården på Amager. I kan læse artiklerne fra henholdsvis Altinget og Politiken

Få en gratis workshop om det gode samarbejde
I er også velkomne til at kontakte os, hvis I ønsker vores sparring eller hjælp. I KFO tilbyder vi gratis uddannelses- og dialog-workshop for alle institutioner i København. I kan læse mere om vores workshops på kfo.dk
 
 
 
Feriepasning
Vi kun lige på vej tilbage til en normal hverdag i dag- og fritidsinstitutionerne, og i løbet af den næste måned står sommerferie så for døren. Og med den følger feriepasningen.
 
I KFO har vi længe haft vores bekymringer i forhold til feriepasningen generelt, men særligt i år. Børn og voksne har allerede været mange forandringer igennem. Vi har derfor allerede haft flere drøftelser med børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen og forvaltningen om problematikken.
 
Vi ved nemlig, at ordningen udfordrer ekstra meget i år:Mange forældre kan ikke holde fri pga. opbrugt ferie, travlhed osv.Mange børn har allerede været passe mange forskellige steder og institutioner og bør ikke flyttes mere rundtVores bekymringer er blevet hørt. Forvaltningen og udvalget har også en forventning om, at pasningsbehovet har ændret sig siden februar.
 
Vi forventer derfor, at I alle får mulighed for at melde jeres pasningsbehov ind på ny, og vi forventer, at der bliver lavet aftaler med vikarer i forhold til at sikre nok personale. Lad os gerne høre, hvis der er udforinger eller gode initiativer.
 
Hvad har KFOs fokus været under corona-krise
I KFO har vi haft travlt med at varetage forældre og børns interesse i forhold til nedlukningen og nødpasningen. Det har vi gjort ved at dele viden og information om nødpasning og 1. fase af genåbning til jer forældre, og ved at dele forældreperspektivet med politikerne og forvaltningen.
 
Vi har desuden haft stort fokus på at informere om retningslinjerne og få svar på spørgsmål fra forældre. Og så har vi haft travlt med at vejlede forældre i forhold til konkrete problematikker og udfordringer.
 
I er naturligvis fortsat meget velkomne til at os, hvis har brug for konkret viden eller sparring, så gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe jer. I kan blandt andet kontakte os på kfo@kfo.dk
 
 

KFOs perspektiv og holdning til Budget 2021
Onsdag 20. maj 2. behandlede Børne- og Ungeudvalget budget 2021. Vi har været de forskellige udløb, besparelses- og investeringsforslag igennem, der har direkte påvirkning på dag- og fritidsinstitutionsområdet.
 
I kan læse KFOs holdning og anbefalinger til i alt syv udløb, investerings- og besparelsesforslag på kfo.dk
 
Tak for at læse med

med venlig hilsen
KFO