Kære nyhedsbrevmodtager
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om vores fortsatte arbejde for minimumsnormeringer, og om hvordan det går med tilsynet i København. Derudover kan I læse om den fritidspædagogiske rammeaftale for KKFO’erne som blev besluttet i Børne- og ungdomsudvalget i sidste uge. 1. august bliver alle fritidshjem nemlig til KKFO’ere
 Lov om minimumsnormeringer skal på plads nu!
Inden vi går på sommerferie, vil vi sammen med vores landsorganisation FOLA og Hvor er der en voksen minde landspolitikerne om, at det nu er 1 år siden, de lovede os en lov om minimumsnormeringer – og at den slet ikke er på plads endnu! Indtil videre har det kun været midlertidige penge, som kommunerne kan fordele som de vil. 
 
Derfor er loven er vigtig. Det er den, der skal sikre, at kommunerne bruge pengene rigtigt og tænker i langsigtede løsninger for at sikre, at alle børn får mere pædagogisk personale omkring sig i vuggestuen og børnehaven.
 
Vi hjælper politikerne med at huske ved at lave en lille minimumsvagt foran Christiansborg torsdag d. 25. juni fra 11:30-13:30. Vi håber, at politikerne vil kigge ud til os, og så får de en feriehilsen med på vejen. Hvis du har lyst til at kigge forbi i morgen, er du meget velkommen. Du kan læse mere her: https://www.facebook.com/events/564014300946817/
 


Status på styrket opfølgning på tilsyn og øgede åbenhed
Onsdag 17. juni var KFOs formand Julie Kyndesgaard inviteret til at deltage i Børne- og ungdomsudvalgets drøftelse af tilsyn.

Det pædagogiske tilsyn ligger os meget på sinde, da det skal sikre, at alle københavnske institutioner er velfungerende. Alle institutioner fungerer desværre ikke lige godt. Det så vi med al tydelighed i DR og TV2s dokumentarer. Derfor anbefalede vi sidste år udvalget at styrke opfølgningen på tilsynet og at øge åbenheden om tilsynet.
 
Det glæder os, at den københavnske model har fokus på faglig udvikling, og at der både bliver kigget på dagligdagen i institutionen og på det pædagogiske arbejde med børnene. For det er alfa og omega, at vi, forældre, kan have tillid til, at vi afleverer vores børn i gode og trygge rammer.
 
Vi er derfor utrolig glade for at se, at der med indførelsen af det styrkede tilsyn er sket en positiv udvikling. Antallet af institutioner der har to eller flere plejlemærker i det, der hedder ’ny indsats’ – og som mange kalder for røde anmærkninger – er eksempelvis faldet fra 41 til 28 institutioner. I dag er 51 institutioner på faglig handlingsplan. Det antal forventer vi stiger de kommende år, idet handlingsplansperioden løber over to år.  
 
I KFO ser vi den positive udvikling som en vigtig sejr for vores børns trivsel i institutionerne. Men vi ved også, at vi ikke kommer helt i mål før, der er indført minimumsnormeringer.

Læs referatet fra Børn- og ungdomsudvalgets møde her. https://llk.dk/yuljswFritidspædagogiske rammeaftale for KKFO
Med vedtagelsen af budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at alle fritidshjem skulle omlægges til KKFO’er. Siden da har vi i KFO arbejdet for at sikre den bedste fritidspædagogiske rammeaftale.
 
I KFO har vi særligt haft fokus på at:
– Øge forældresamarbejde/involveringen
-Øge ligestillingen mellem skolebestyrelse og forældreråd
– Sikre KKFO-lederens ledelsesrum og budget. For derved at sikre de bedste rammer for et godt fritidspædagogisk tilbud
– Sikre at det pædagogiske tilsyn ikke blot følger lov om dagtilbud, men Københavns Kommunes tilsynsprotokol.

Vores høringssvar har været medvirkende til, at det på Børne- og ungdomsudvalget mødet 17. juni 2020 blev besluttet at tilføje nedenstående politiske forslag i rammeaftalen.

“At skolebestyrelserne opfordres til, at repræsentanter fra KKFO’ers matrikler altid inviteres til at deltage på et skolebestyrelsesmøde, når en given sag er relevant for den enkelte matrikel”.

 “At såfremt en KKFO omfatter flere matrikler, så skal det være obligatorisk at forespørge hver matrikel, om der er en forælder fra matriklen, der ønsker at være forældrerepræsentant i KKFO’ens forældreråd”.

“At Børne- og Ungdomsudvalget skal genbesøge styrelsesvedtægten om tre år med henblik på at foretage eventuelle justeringer af denne set i lyset af de kommende års udvikling på fritidsinstitutionsområdet – og at Hoved MED i implementeringen følger med i, om den nye organisering lykkes med at skabe et ligeværdigt samarbejde, fx i de lokale MED udvalg”.

“At der fortsat skal være en pædagogisk leder på de matrikler, der indtil omlægningen udgjorde en selvstændig fritidsinstitution med egen ledelse, frem for blot en teamkoordinator”.

I kan læse referatet fra udvalgsmødet her 
 
Til slut vil vi ønske jer en rigtig god sommer. Vi er tilbage 3. august 2020

Med venlig hilsen
KFO