Første foretræde for Børne- og Ungeudvalget som formand for forældreorganisationen i København. Det var mange f-ord, men vi havde f…. også noget vigtig at sige!

Vi har foretaget en lille række telefoninterviews med forældrerådsrepræsentanter i 8 københavnske institutioner, med fokus på tiden i daginstitutionerne i perioden april-juli under de første COVID-19 tiltag. Tilbagemeldingerne er overvejende positive fra de forældre der havde mulighed for at aflevere deres børn. Forældrerådsrepræsentanter fortæller om bedre normeringer, mindre grupper og mere ro til kerneopgaven.

Vi er lige nu på vej ind i et efterår med corona, hvor situationen på stuerne endnu en gang bliver ændret. Følelsen af at der var bedre normeringer og ro ændre sig, når vi er ‘back to normal’, samtidig med at intet er normalt – og corona stadig kræver øget fokus på rengøring og smittespredning. Derfor vil vi gerne have samlet op på første fase, inden vi er så langt inde i næste fase at vi glemmer hvad vi egentlig lærte.

Med os fra interviewene tager vi i første omgang disse tre overskrifter “Tydelige rammer”, “Kerneopgaven i fokus” og “DYRK forældrerådene”. Og så ser vi et behov for at der kigges grundigt på afleverings/hente situtationen – der mange steder har fungere godt med en-til-en aflevering ved legepladslågen og har tilføjet ro til resten af børnegruppen, men jo også giver en ekstra udfordring i forhold til forældres føling med deres barns institutionsliv.

Vi er slet ikke færdige med at lære af den første tid med corona – vi kommer også i KFO til at dykke dybere ned, og vi vil meget gerne have jeres input fra den første tid, så kom endelig med kommentarer herunder eller på mail. En grundigere opfølgning på hvad vi fik ud at vores telefoninterviews er også på vej – for det var selvfølgelig ikke lutter lagkage, små børnegruppe og bedre normering alle vegne.