Kære nyhedsbrevs-modtager

 
KFO har fået ny formand


Efter at have stået i spidsen for KFO i fem år trådte Julie Kyndesgaard mandag 14. september af som formand. Vi har været utrolig glade for Julies store indsats for børn og forældre i de københavnske dag- og fritidsinstitutioner, og det er en stærk lille organisation, hun giver videre.
 
KFO har heldigvis fået en ny dygtig formand i Maja Hvidtfeldt Håkansson. Maja har allerede en stor viden og indsigt i dag- og fritidsinstitutionsområdet og ønsker at bruge den til at fortsætte KFOs arbejde med at:forbedre vilkårene for børn og forældre i byens dag- og fritidsinstitutionerøge forældreindflydelse og forældredemokrativære en kritisk og dialogsøgende høringspartSom mor til tre børn i alderen 1 til 13 år har Maja desuden et personligt indblik i de københavnske dag- og fritidstilbud.
 
’Jeg er utrolig glad for, at jeg har en enig bestyrelse bag mig og føler mig privilegeret over, at jeg nu har mulighed for at bruge endnu mere tid på det vigtige arbejde der ligger i at styrke børn og forældres vilkår i de københavnske dag- og fritidsinstitutioner. Jeg gik ind i KFOs bestyrelse, da jeg på egen krop så og mærkede, hvordan flere års besparelser påvirkede kvaliteten i institutionerne. Med mit mellemste barn oplevede jeg, at der ikke længere var overskud til helt basale ting, såsom at aflevere sit barn om morgenen til et kendt ansigt – og det gjorde mig i tvivl om hvordan resten af dagen egentlig så ud for børnene. Det glæder mig derfor meget, at vi og mange andre gode kræfter er lykkedes med at bringe børnene og daginstitutionerne helt i top på den politiske dagsorden, og at Københavns Kommune med budgetaftalen 2021 for første gang i en lang årerække har besluttet at investere et stort beløb i daginstitutionerne. Men vi er langt fra i mål endnu, og det arbejde glæder jeg mig til at tage fat på sammen med den øvrige bestyrelse’, siger Maja Hvidtfeldt Håkansson.
 
’Men det er ikke kun i KFOs bestyrelse arbejdet for børnene ligger. En stor del af arbejdet foregår ude i forældrerådene og hos engagerede forældre og derfor vil jeg også altid meget gerne høre fra jer. Hvad vil I gerne have, at KFO sætter fokus på? Hvad kæmper I med? Og hvad kan KFO gøre for jer? ’

Forslag og input modtages meget gerne på maja@kfo.dk

Budget 2021
Med vedtagelsen af budgetaftalen for 2021 blev et bredt flertal af partierne i København enige om allerede at indføre minimumsnormeringer i 2022. Det sker ved at afsætte midler til at fordoble det statslige tilskud til normeringer i 2021.
 
I KFO ser vi aftalen som en såkaldt game changer, idet der for første gang i mange år tænkes og investeres i regulere og vedvarende forbedringer af normeringerne i daginstitutionerne. De ekstra 72,6 mio. kr.  tilføres nemlig direkte i pladsprisen og er dermed en fast indtægt fremfor en 2, 3 eller 4-årig projektinvestering, hvor midlerne typisk udløber igen.
 
Omsat til stillinger betyder de 76,2 mio. kr., at der kan ansættes yderligere 157 pædagoger og 77 medhjælpere i byen i 2021. Se tabel for hvordan udviklingen vil være de kommende år.
 

 
Selvom vi er mange, der ønsker endnu mere pædagogisk personale i daginstitutionerne, så er meldingen om minimumsnormeringer i København et paradigmeskifte i synet på børn og på institutionaliseringen af børnene.
 
Og den faste indtægt gør det muligt for institutionerne at tænke i langsigtede ansættelser, og det giver os et håb for at området snart vil blive opfattet mere attraktivt.  Læs hele budgetaftalen her.

Men det er sårbart at være afhængig af en lokal aftale alene. Det er derfor vigtigt, at Christiansborg hurtigst muligt får forhandlet loven om minimumsnormeringer på plads herunder opgørelsesmetode og kriterierne for udmøntning af finanslovmidlerne.

Invitation til dialogmøde for forældreråd og forældrebestyrelser
 
Så er det ved at være tid til årets dialog mellem forældreråd, forældrebestyrelser og Børne- og Ungdomsudvalget.

Denne gang vil Børne- og Ungdomsudvalget gerne have jeres input til, hvad de kan gøre for at støtte forældreinvolveringen i arbejdet med tilsyn og kvalitet i de københavnske dags- og fritidsinstitutioner. 

Både forældre og pædagoger har taget tilsynsopgaven på sig, men det er ikke altid lige let. Derfor vil politikerne gerne tale med jer om, hvad de kan gøre for at forbedre samarbejdet. Hvordan gør vi det bedst? Hvor vil I særligt gerne inddrages? Og hvad skal der til for, at jeres perspektiver bliver hørt? Dialogmødet finder sted onsdag 30. september kl. 17 -19. Læs invitationen herTilmeld dig her senest 25. september

KFO deltager naturligvis også på i dialogmødet. Du kan blandt andet møde Maja Hvidtfeldt Håkansson, KFOs ny formand, der vil give jer anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem forældreråd, forældrebestyrelse og leder kan styrkes.

Nyt redskab til dialog mellem forældreråd, forældrebestyrelser og KFO
KFO er sat i verden for at forbedre vilkårene for de københavnske børn og forældre i dag- og fritidsinstitutionerne. Det gør vi blandt andet ved løfte diverse dagsordner politisk og ved at styrke samarbejdet i forældreråd og -forældrebestyrelser.
 
Jeres erfaringer og oplevelser betyder derfor rigtig meget for vores arbejde. Og netop derfor ønsker vi at tage et nyt redskab i brug til at styrke dialogen med forældreråd, forældrebestyrelser og KFO.

 
Det nye redskab er en lukket facebook-gruppe for byens forældreråd- og bestyrelser. Vi håber, at den lukkede gruppe vil gøre det lettere for jer at dele jeres erfaringer, overvejelse og input med os.  

Målet med gruppen er at kvalificere debatten om byens børn og at skabe en tættere kontakt på tværs af bydele. Det betyder, at vi vil lægge diverse materiale op, som vi håber, at I vil kommentere på fx. en guide til deltagelse i tilsyn, erfaringer fra den første tid under corona, input til, hvordan vi kan styrke rammen for sommerferiepasning (som desværre ser ud til at være kommet for at blive), og at I kan poste opslag, der har relevans for københavnerbørn.

Meld dig ind her og vær med til at gøre os alle klogere.

Vi håber, at I synes om ideen, og at I vil dele denne invitation til at søge om optagelse i gruppen med de øvrige forældrerepræsentanter i jeres forældreråd eller forældrebestyrelse.

Til sidst vil vi ønske jer en fortsat god tirsdag og minde jer om, at vi altid meget gerne vil høre fra jer. Vi er altid interesserede i at få input til vores arbejder og står altid klar til at spare med jer. Skriv på kfo@kfo.dk

De bedste hilsner 
KFO