Kære politikere

Vi skriver, fordi vi er blevet opmærksomme på, at I på udvalgsmødet i morgen onsdag 7. oktober 2020, under punkt 3 skal tage stilling til “Udfasning af København Kommunes version af privat dagpleje”. 

Vi ved, vi er ude i sidste øjeblik, og skal også nok fatte os i korthed. Det er nemlig vigtigt, at I kender forældreperspektivet forud for jeres drøftelse. 

Helt konkret vil vi bede jer om at udsætte beslutningen om udfasning indtil forvaltningen har undersøgt: Om der er nogen mulighed for at fortsætte ordningen, som den ser ud nu. 

Vi har følgende bekymringer, hvis ordningen udfases:

  • Københavns Kommune står ofte i den situation, at der mangler vuggestuepladser og her dækker ordningen et helt konkret behov for forældre og børn. Nogle bydele er allerede pressede på deres kapacitet, og kapaciteten plejer at være særligt udfordret i perioden november til marts. 
  • Vi ser ordningen som et vigtigt og nødvendigt alternativ til de forældre, der ikke kan få plads til deres barn i en vuggestue eller børnehave. At fjerne muligheden for privat dagpleje, føles, for os forældre, lidt som at fjerne et sikkerhedsnet under os.  
  • Det faktum, at forældre vælger at passe et andet barn også, understreger behovet, at man er sig opgaven bevist, og at fokus er på børnenes tarv.
  • Vi mener, det er vigtigt, at der findes en række forskellige pasningstilbud i København, da børnefamiliernes behov er forskellige. Og vi er glade for, at der er et tilbud, der har fokus på pasning, nærvær og omsorg og ikke på læringsmål og planer.

Vi håber, at I vil tage ovenstående argumenter til efterretning, og at I udskyder beslutningen om at udfase ordningen. For ordningen opfylder et reelt behov.

Med venlig hilsen
Maja Hvidtfeldt Håkansson, formand for KFO