Kære forældre og andre læsere af KFOs nyhedsbrev

Velkommen tilbage. Vi starter desværre 2021 ud med højt smittetryk, en ny smitsom corona-variant og nedlukning i store dele af samfundet. 

29. december fortalte Statsminister Mette Frederiksen, at landets daginstitutioner skal holdes åbne under den fortsatte nedlukning af Danmark. Det er en beslutning, der deler vandene. Beslutningen bekymrer nogle forældre, mens andre ånder lettet op.

I KFO er vi optagede af flere ting. Det skal ikke kun være sundhedsmæssigt forsvarligt at aflevere vores børn – forholdene SKAL også være i orden.

Med ordenlige forhold mener vi, bl.a., at;

– der som minimum skal være en, for børnene, kendt voksen på stuen.
– der skal være en ordentlig normering, så børnenes behov for tryghed og nærvær kan blive imødekommet.
– der skal være en ordentlig struktur for fordelingen af børn og personale hen over dagen, så børn og voksne som sikrer mindst mulig sammenblanding af børn og personale på tværs af stuer og grupper.

Derudover ser vi følgende fem tiltag for nødvendige for at komme igennem vinteren:

𝐒ø𝐫𝐠 𝐟𝐨𝐫, 𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐞𝐤𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐝𝐥𝐞𝐫 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐮𝐝 𝐭𝐢𝐥 𝐝𝐚𝐠𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐍𝐔.

Det er nødvendigt med ekstra personale for at sikre;

– behovet for faste og mindre grupper
– ordentlige normeringer trods fraværende personale pga. af test og sygemeldinger
– det nødvendige rengørings- og hygiejnebehov

Det kræver ekstra ressourcer. Derfor skal de 3 milliarder kroner landets kommuner har fået til at dække udgifter til ekstra personale og rengøring ud til institutionerne ASAP.

Vi har kendskab til institutioner som på nuværende tidspunkt har udsigt til underskud, fordi de ikke har fået dækket alle de ekstra udgifter fra forårets Corona-indsatser, som de troede ville blive dækket. Derfor er vi bekymrede for om lederne i denne omgang tøver med at bruge pengene, og vi ser gerne at pengene blev uddelt på forhånd.

𝐆𝐢𝐯 𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐛ø𝐫𝐧 𝐤𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐠𝐞 𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐡𝐨𝐥𝐝 𝐝𝐞𝐦 𝐡𝐣𝐞𝐦𝐦𝐞, 𝐡𝐯𝐢𝐬 𝐝𝐮 𝐤𝐚𝐧
Vi er nødt til at hjælpes ad med at sikre ordentlige vilkår i institutionerne under corona, hvor presset på personale er større end normalt. Lyt til personalet i din institution. Vi forældre kan konkret hjælpe til ved at give vores børn kortere dage og holde dem hjemme i det omfang, vi har mulighed for det. Din indsats vil hjælpe de forældre, der har brug for at aflevere deres børn. Og ALLE forældre, der her brug for det, skal kunne aflevere til trygge forhold og med god samvittighed.

𝐁𝐞𝐭𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠𝐬𝐟𝐫𝐢 𝐭𝐢𝐥 𝐟𝐨𝐫æ𝐥𝐝𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐫 𝐡𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐛ø𝐫𝐧 𝐡𝐣𝐞𝐦𝐦𝐞
I KFO mener vi, at det vil være helt på sin plads at gøre de forældre, der ikke sætter deres børn i daginstitution under det nuværende “ikke-nødlukning”, betalingsfri. Forældre der skal agere hjemmearbejdsplads/hjemmeskole/hjemmedaginstitution skal ikke også betale kommunen for at yde denne ekstra indsats. En indsats vi anser for nødvendig, hvis ikke vi skal overgå til nødpasning. Vi havde en model for det i foråret, så mekanismerne til denne løsning burde være til at finde frem igen.

𝐓𝐢𝐥𝐩𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐚𝐟 𝐬𝐭𝐮𝐞𝐫, 𝐚̊𝐛𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬𝐭𝐢𝐝, 𝐧𝐚̊𝐫 𝐝𝐞𝐭 𝐞𝐫 𝐧ø𝐝𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐠𝐭 (𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠)
De nye retningslinjer giver institutionerne lov til at dimensionere pasningstilbud, når forholdene ikke er forsvarlige pga. for mange børn til for få personaler. Der er dermed mulighed for at lukke stuer, forkorte åbningstiden, begrænse antallet af børn i institutionen mm., hvis rammerne bliver for pressede.

Det er vigtigt, at denne mulighed bliver brugt, når det er nødvendigt – og at vi giver de lokale institutionsledere råderum til at træffe denne beslutning hurtigt, når den er relevant. Vi så også gerne at beslutningen om dimensionering træffes ud fra en helhedsvurdering af situationen på stedet – og ikke kun på baggrund af antallet af coronarelaterede problemer. Vi er nødt til at vide, at de børn der bliver afleveret i københavnske institutioner, bliver afleveret til et tilbud, der lever op til de samme krav om at sikre børns trivsel, læring og tryghed som før corona. 

Læs mere om dimensionering her:
https://www.uvm.dk/…/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud…

𝐓æ𝐭 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠 𝐦𝐞𝐝 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫æ𝐥𝐝𝐫𝐞𝐫𝐚̊𝐝
Brug forældrerådet. Det er vigtigt, at lederen og de øvrige forældre har en tæt dialog med forældrerådet om situtationen i institutionen. Det kan bl.a. være en fordel, at lederen får input fra forældrerådet til, hvordan de mener, at en eventuel dimensionering (altså en delvis nedlukning) af institutionen kan foregå, hvis det bliver nødvendigt. Det kan fx. være rart for en leder at vide, hvilke forældre der kan hente tidligere eller holde børnene lidt hjem, hvis behovet opstår. Dimensionering er ikke et greb, vi mener vi skal være bange for at gribe til. Tværtimod skal vi forældre turde kræve det, der hvor vi kan se, at der er problemer med at opretholde kvaliteten. Og det kræver, at vi ved at muligheden er der og sammen med leder og personale lægger en plan for, hvornår der skal gøre brug af denne.

Dimensionering hjælper måske ikke dig som enkeltstående forældre, men det hjælper samlet set på din institutions mulighed for at komme igennem en periode med corona på en forsvarlig måde, uden børn og personale lider overlast.

Læs derudover vores landsorganisation FOLAs 10 bud her: https://fola.dk/…/pressemeddelelse-tryghedspakke-til…

Kom godt i gang med samarbejdet i forældreråd og bestyrelser!
I januar starter samarbejdet i de nyvalgt forældreråd og bestyrelser for alvor op. I kan starte det gode samarbejde om med at deltage i vores populære uddannelses-workshop. Via viden og inspiration klæder vi jer på til at komme godt i gang med samarbejdet.

I får blandt andet indblik i kommunale politikker, lovgivning, kompetencer og inspiration til konkrete samarbejdspunkter. Og med afsæt i jeres ønsker og forventningerne til samarbejdet, hjælper vi jer med at skabe fundamentet for et godt og givende samarbejde til gavn for institutionens børn, personale og forældre.

Da vi desværre ikke slipper for Corona foreløbig, har vi lavet en online udgave af vores workshop.

Workshoppen er gratis for alle institutioner i København. Tilmeld din institution ved at skrive til kfo@kfo.dk, så laver vi en aftale sammen om hvornår det kan passe jer!

Læs mere om vores workshops her


Kommende sager i Børne- og Ungdomsudvalget
20. januar skal Børne- og ungdomsudvalget drøfte ’supplerende evaluering af feriepasningen’ og ’tiltag i dagtilbud under nedlukning af dagtilbud ifm. med COVID-19. KFO har fremsendt følgende perspektiver og forslag ift. de to emner

Til sidst vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig og et godt nytår samt og minde jer om, at vi altid meget gerne vil høre fra jer. Vi er altid interesserede i at få input til vores arbejder og står altid klar til at spare med jer. Skriv på kfo@kfo.dkT

Venlig hilsen
KFO – Københavns Forældreorganisation