Interview nr 2 i en miniserie om hvordan arbejdet i forældreråd/forædrebestyrelse/klyngebestyrelse kan se ud.
Inna Helbæk Auroréalis
Formand for Forældrerådet Flora

Bor på Østerbro med mand og to børn på 3 og 5. Børnene går i en integreret institution – de har begge været i vuggestuedelen og er lige nu i udflyttebørnehaven. En stor institution der rummer lidt af det hele.

Hvorfor er du i forældrerådet?

Jeg ville gerne have en større indsigt i mine børns hverdag. Jeg synes det er mega vigtig at engagere sig i sine børn og derudover er jeg fagligt interesseret i området. 

Jeg manglede viden omkring de rammer mine børn bevægede sig i hver eneste dag og hvad der spillede ind på de rammer. Den viden kunne jeg få gennem forældrerådet. 

Hvad har I lavet i dit forældreråd?

I mit forældreråd var vi igennem en stor omvæltning. Vi arbejder rigtig godt sammen nu, forældre og ledelse, men det har ikke altid været sådan.

Fra praleklub til dialog om hverdagen

Vi startede med at have sådan lidt en “praleklub” hvor lederen lirede de ting af hun skulle i forhold til et årshjul og det var det. Spild af tid for hende, spild af tid for os og spild af tid for personalet.

For mig er det enormt vigtigt at når jeg tager tid væk fra min familie, så skal der også være en grund til det. Derfor var vi nødt til I mit forældreråd at gennemgå lidt en omvæltning af forældrerådet rolle og hvordan vil gerne ville være forædreråd her i institutionen. Det var en hård tur at skulle igennem og det faldt sammen med en stor personaleudskiftning, som selvfølgelig fik os forældre til at blive utrygge og stille spørgsmålstegn ved ledelsen – hvilket ledelsen sjovt nok ikke kunne lide.

Vi er landet et sted hvor vi arbejder rigtig godt sammen, med den samme ledelse, der var ikke brug for yderligere udskiftning. Men der var brug for at vi som forældre begyndte at arbejde mere aktivt i forældrerådet i stedet for at lege praleklub. Det var vigtigt vi åbnede munden og fik fortalt de ting vi så og oplevede som forældre. Og det er gennem den dialog at vi i forældrerådet kan sætte vores håndaftryk på institutionerne, nogen gange er den hverdag man oplever som forældre ikke den hverdag børnene oplever og det er en helt tredje hverdag personalet oplever.

Jeg tror virkelig meget på at man gennem dialog og en åben drøftelse og respekt for hinandens forskellighed kan komme virkelig langt med de her forældreråd.

Og det er bare vigtigt at vi som forældre og ledelse og personale husker det. I vores forældreråd har vi fået en rigtig god sætning, som vi gentager nærmest inden hvert møde, og det er at vi skal huske at forældre taler ud fra deres følelser – det e vores børn det handler om – og personale og ledelse taler ud fra deres faglighed. Hvis vi husker det kan vi arbejde mega godt sammen og vi kan rykke noget der betyder noget for børnene og skabe kvalitet og sammenhold og rød tråd.
Hvis vi glemmer det kommer vi meget hurtigt til at snakke to forskellige sprog, som godt nok bruger de samme ord, men kan skabe meget større konflikt. Det har vi i hvert fald lært meget af i mit forældreråd. Jeg har været med i 2 år nu og er lige blevet valgt som formand igen.

Forældrenes rolle

Under corona blev det helt tydeligt at vi som forældreråd kan bakke op om ledelsen. F.eks ved at ledelsen sender forældrebreve forbi forældrerådet.

I vores tilfælde bliver det sendt forbi mig, fordi jeg har tiden, overskuddet og lysten til at gennemlæse de breve og skriv der skal ud på KBH barn.

Jeg kan så siger at når du skriver det sådan, så kan det blive modtage af forældre sådan og sådan. Og når du skriver man skal melde tilbage til dig pr. mail – så er det godt hvis du også huske at skrive din mail. Selvom både leder og personalet kan den i hovedet, så er det velkomstbrev den stod i, meget langt væk for forældrene.

Altså; der er ting personale og leder kommer til at tage for givet, fordi de går i det hver eneste dag. Der kan jeg mærke at vi som forældreråd reelt kan være en hjælp. I det hele taget er kommunikation forældre, personale og ledelse imellem er noget af det vi arbejder rigtig meget på. Vi har lært meget på de 2 år jeg har været med – også ansporet af at vi havde KFO ude.

De lærte os meget om vores rolle og støttede os igennem en svær periode i vores forældrerådsliv. Det betyder at vi nu faktisk kan arbejde sammen.

KFO kommer altid gerne ud og holder gratis workshops for forældreråd om deres rolle og rettigheder. Læs mere her.

Det første møde med institutionen

Den nyeste sag vi er igang med, viser tydeligt hvor forskelligt forældre og personale ser på tingene. Vi har taget fat i det første møde man som forældre har med institutionen.

Man går ind og læser hjemmesiden og tjekker hvad man skal forvente når ens lille, søde, dejlige første guldklump skal afsted i institution første gang. Hvordan skal jeg forholde mig? Hvad skal jeg nå at købe inden?  Hvordan er hele proceduren omkring indkøring? Det viste sig at der står nogle anderledes ting på hjemmesiden, end det personalet faktisk gør i institution, hvilket kan skabe utryghed for forældre.

Det var jo ikke det der stod at I ville gøre? Og så bliver det allerede fra start svært at følge med som forældre. Det er jo fuldstændig åndsvagt når vi nu har en institution vi er super glade for, som børnene er trygge ved at komme i, at vi så ikke også lige tage forældrene i hånden.

Her kan vi som forældre pege på et problem, som vi så ovenikøbet kan hjælpe til med at udbedre, ved at komme med forslag til hvad der så skal stå, så forældre føler sig bedre taget imod. Det er jo vildt stort når man sender sit første barn afsted i institution.

Skal man stille op til forældrerådet?

Jeg vil anbefale dem der har en motivation på området, dem der vil noget, at stille op. Det er meget vigtig at forældreådet er drevet af en motivation for at stille op. Hvis det bare er en praleklub bliver det spild af tid. Men hvis man vil noget eller gerne vil lægge tid i det, så skal man. 

Meningsfuld dialog

Hos os er der 4 møder om året. Vi holder formøder på Teams, for forældrerepræsentanterne, så vi kan blive ekstra skarpe på vores arbejde og vores kommunikation. Det er både i forholde til eventuelle emner vi kunne tænke os at tage op som forældre. Det kan være der er noget formalia fra forvaltningen, noget jura eller nogle nye retningslinjer vi har brug for at vide. Eller diskussion af hvad vi læser der står i den pædagogiske handleplan.

Så kan vi få snakket om hvilke ønsker det er vi har eller få formuleret noget konstruktivt kritik vi kan komme med, så møderne ikke bliver med forældrene der stormer ind med fakler i hånden og råbende “mine børn får ikke det de har ret til.” At hjælpe hinanden med at få stillet de nysgerrige spørgsmål og til at være åbne for at pædagogerne taler udefra en faglighed. Det kan godt være vi nogengange som forældre ikke har den eviggyldige sandhed, men man må åbne dialogen, være nysgerrige, sige “for mig som forældre betyder der her sådan og sådan for mit barn” og “Jeg kan se det her har betydning for os hjemme, kunne vi prøve at …” og “Kan i tydeligegøre dette, da det for mig som forælder, er svært at gennemskue hvad der sker i institutionen efter jeg har afleveret”

Jeg tror på vigtigheden af at forældre, pædagoger og leder arbejde sammen om at skabe den bedste mulige institution for børnene. Børns liv er bygget op omkring institution og hjem og hvis de to ting ikke kan sammen, så fungere børnenes dagligdag ikke.  Og det er her forældrerådene har mulighed for at skabe sammenhæng.

Alt det skønne skønne arbejde vores pædagogerne  gør, synes jeg er super vigtigt vi får bredt lidt ud til forældrene – selvfølgelig efter afvejning af at pædagogernes primære job er at være med børnene, ikke at afrapportere til forældrene. Det er noget vi taler meget om i mit forældreråd. Hvordan vi formulere det gode arbejde bedst muligt ud til hele forældregruppen. For de er super dygtige vores pædagoger og vi er så glade for dem. Og så vil vi også gerne høre lidt om alt det flotte de laver. 


KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune

Følg med på facebook eller her på siden.


Husk at du altid må kontakte os med spørgsmål – både om hvordan man konkret kan håndtere hændelser i ens barns daginstitution, og vi hjælper gerne med opklaring af regler og information om politiske forhold i København. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Vi tilbyder desuden skræddersyede workshops til forældreråd/bestyrelser. Du kan læse om vores workshops her.

For akutte henvendelser har Forældrenes Landsorganisation, FOLA, en anonym forældrerådgivning. Du finder FOLAs forældrerådgivning her.