Kære alle forældre

Nu er det snart tid til generalforsamling i KFO.

Grundet corona mødes vi på zoom. Du får et link, når du tilmelder dig.

Kom og hør, hvad vi laver – og del dine ønsker til KFO’s arbejde. Det er også din mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet er skægt, vigtigt og til tider frustrerende. Men mest af alt meningsfuldt.

Vi er en god og rummelig bestyrelse, der har det godt sammen og har en fri og engageret debat.

Du vil være med til at sætte kursen for vores organisation. Vi arbejder med lokal børnepolitik, kommunale forhold og styrker forældreråd og bestyrelser i det gode forældresamarbejde.

Om arbejdet i bestyrelsen

KFO holder bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden – tidspunkter og mødeplan besluttes af den nye bestyrelse.

Derudover deltager KFO i forskellige møder med politikere, forvaltning og andre samarbejdspartnere, de møder fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne efter interesse.

Alle bestyrelsesmedlemmer har børn. Vi er derfor meget opmærksomme på at være fleksible, at arbejdsbyrden ikke skal være for stor og, at der kan være perioder, hvor kræfterne ikke rækker til så meget – og det er okay.

KFO har et sekretariat med to ansatte, som hjælper med al det praktiske omkring møder, udarbejdelse af oplæg, kommunikation til medlemmer, administration og lignende.

Hvis du vil vide mere om KFO og bestyrelsesarbejdet er du velkommen til at ringe eller skrive til Christina i sekretariatet.


Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 16. marts kl. 20.00-21.15

Tilmelding på kfo@kfo.dk

Dagsorden til KFOs generalforsamling:

  • Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  • Bestyrelsens beretning v. formand Maja Hvidtfeldt Håkansson
  • Fremlæggelse og godkendelse af KFO’s regnskab/budget
  • Fastsættelse af medlemskontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af formand
  • Valg af bestyrelse
  • Evt. valg af en kritisk revisor – se nærmere § 32.
  • Eventuelt