Dette er et eksempel på, hvordan kodeks for god kommunikation på Aula kan se ud i institution/klynge. Det skal læses som et eksempel, der gerne skulle afføde en god dialog i jeres forældreråd og forældrebestyrelse.

Formål med kommunikationen på Aula

I Tyttebøvsen skal den digitale kommunikation på Aula være med til at understøtte det gode samarbejde med forældrene omkring deres barns trivsel og udvikling i instititutionen.

Vores mål med kommunikationen på AULA er:

 • At det er enkelt og forudsigeligt for alle forældre at holde sig opdateret omkring de praktiske dele af deres barns dag i institutionen
 • At forældrene orienterer institutionen om væsentlige forhold i familien, som har betydning for barnets dag i institutionen
 • At alle forældre og medarbejdere kender institutionen/klyngens retningslinjer for, hvordan vi kommunikerer digitalt


Principper for vores brug af Aula

Kommunikationen i Aula skal supplere de fysiske møder og samtaler, hvor forældre og medarbejdere deler viden om børnene. Aula er IKKE en erstatning for den daglige kommunikation.

Vi anvender ikke Aula til at løse konflikter eller til personlig kritik af medarbejdere, andre forældre eller børn. Bekymrede forældre tager personlig kontakt til rette vedkommende efter princippet ”Gå til den nærmeste først”. Start med personalet på barnets stue, derefter rettes henvendelse gennem Aula til den pædagogiske leder med fokus på løsning af problemet. Derpå forældreråd, klyngeleder, pædagogisk konsulent eller lignende.

For at sikre den gode dialog på Aula, opfordrer vi til at:

 • Der ikke skrives kommentarer om hinandens børn
 • Skrive beskeder i en anerkendende, positiv eller spørgende tone
 • Overveje dit ordvalg – skriv aldrig i affekt
 • Undgå brug af ironi og indforståede vendinger
 • Målrette beskeder og henvendelser til den eller de relevante modtagere


Drøftelse i klyngebestyrelsen

I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål, når I afstemmer forventninger for brugen af Aula i jeres klynge

 • Hvilket princip vil kendetegne den type kommunikation I ønsker på Aula?
 • Hvad er jeres mål for kommunikationen på Aula?


Forventningsafstemning i forældrerådet

I kan tager udgangspunkt i følgende spørgsmål, når I afstemmer forventninger og laver aftaler for kommunikationen i Aula.

 • Hvad er formålet med kommunikationen?
 • Hvordan fordeles ansvaret mellem institution og forældre?
 • Hvilke informationer deler vi på Aula og hvorfor?
 • Hvilke informationer er væsentlige for personalet at få på Aula, og hvordan bruges disse informationer ift. barnets trivsel?
 • Hvilken form for kommunikation ønsker vi ikke at se på Aula?
 • Hvor ofte tjekker institutionen Aula og hvornår kan du forvente få svar på eventuelle spørgsmål?
 • Hvem kan hjælpe forældre, der har problemer med Aula?
 • Overvej – fordel og ulemper meget og lidt kommunikation?
 • Diskuter gerne om forældre i jeres institution skal skrive til fælles postkassen eller om de kan kontakte en specifik medarbejder, der er relevant for deres barn
 • Diskuter gerne om der skal oprettes en ”stue” der hedder forældreråd/bestyrelse, hvor personale, forældre og leder kan kommunikere.

KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune

Følg med på facebook eller her på siden.


Husk at du altid må kontakte os med spørgsmål – både om hvordan man konkret kan håndtere hændelser i ens barns daginstitution, og vi hjælper gerne med opklaring af regler og information om politiske forhold i København. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Vi tilbyder desuden skræddersyede workshops til forældreråd/bestyrelser. Du kan læse om vores workshops her.

For akutte henvendelser har Forældrenes Landsorganisation, FOLA, en anonym forældrerådgivning. Du finder FOLAs forældrerådgivning her.