Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune igangsatte i 2020 et større arbejde for at få fokus på et godt fritidsliv for alle unge i København.
Baggrunden er desværre at det er flere og flere unge der får mentale problemer.

De fleste unge trives heldigvis både fagligt og socialt. Men der er også en stigende gruppe af unge, der ikke gør:

På landsplan oplever 20% af de 11-15-årige tre eller flere tegn på daglig dårlig mental sundhed i form af, at de er kede af det, nervøse, har svært ved at falde i søvn, er angste, føler sig uden for eller er pressede af skolearbejdet.

Ifølge den seneste skolebørnsundersøgelse føler 42,6% af pigerne i 9. klasse sig presset af skolearbejde. Blandt drengene i 9. klasse gælder det hver tredje – 34,4%.

Mentale helbredsproblemer er årsagen til op mod 60% af alle frafald på ungdomsuddannelser. 

Uddrag fra kommissorium for “investering i det gode fritidsliv i Københavns kommune”

Forældreperspektivet

Et af KFOs bidrag i til det indledende arbejde, har været forældreperspektivet.
Selvom vi forældre har løsnet tøjlerne når de når denne alder, så sidder vi stadig med vældig meget indblik i de unges liv. Det indblik bliver værdifuldt når vi skal snakke om hvordan de bedste klubtilbud kan formes.
Vi har lavet en række telefoninterviews med forældre til unge i alderen 14 -18 år. Opsamlingen på forældreindragelsen, kan downloades her:


Det er de unge selv der skal have lov til at styre og træffe beslutningerne i de unges klubber, men vi skal som forældre være med til at sikre at de unge får rettigheder og mulighed for reel indflydelse.

Interview om forældreindragelse

Det er også vigtig at vi som forældre kender til de tilbud der er, så vi kan være med til at sende de unge i den rigtige retning – og så vi ved hvordan vi kan give vores lidt ensomme og tilbagetrukne teenager et skub ind et rigt og meningsfuld ungefællesskab.

De politiske sigtelinjer

KFO har også siddet i en følgegruppe på området og har bidraget til at forme de politiske sigtelinjer.

Sigtelinjerne er ikke målsætninger eller resultater, vi forventer at se som følge af arbejdet. De træder heller ikke i stedet for de eksisterende politisk godkendte pædagogiske pejlemærker.
De er ambitioner, som kan sætte kursen for de tiltag, der skal nytænke ungdomsklubområdet i København.

Forslaget til de politiske sigtelinjer er lavet som et samarbejde mellem repræsentanter for Ungerådet Kbh., Københavns Forældreorganisation, LFS, BUPL Hovedstaden, Ungdomsringen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, SSP og medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget. 

De endelige politiske sigtelinjer er tilpasset og godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget d. 10. februar 2021.

De politisk sigtelinjer

Arbejdet med de unges fritidsliv skal nu rykkes fra ideer til konkrete politiske beslutningsforslag – og derfra forhåbentlig videre ud i praksis.


KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune

Følg med på facebook eller her på siden.


Husk at du altid må kontakte os med spørgsmål – både om hvordan man konkret kan håndtere hændelser i ens barns daginstitution, og vi hjælper gerne med opklaring af regler og information om politiske forhold i København. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Vi tilbyder desuden skræddersyede workshops til forældreråd/bestyrelser. Du kan læse om vores workshops her.

For akutte henvendelser har Forældrenes Landsorganisation, FOLA, en anonym forældrerådgivning. Du finder FOLAs forældrerådgivning her.