KFO ønsker daginstitutioner med gode fysiske rammer for vores børn og de pædagogiske ansatte

Fakta

Rengøringen i byens daginstitutioner har i mange år været alt for ringe. 

Coronakrisen betød midlertidig ansættelse af 300 ekstra rengøringsmedarbejdere, svarende til ca. 100% mere end det normale niveau. Der var dog ikke tale om faste jobs, og efterfølgende nedprioriterede man rengøringsindsatsen, så man i resten af 2020 og i 2021 røg tilbage til det gamle budget +25% ekstra. De 25% ekstra er imidlertid heller ikke gjort permanente, hvorfor det kan forventes, at man vil gå tilbage til rengøringsniveauet fra før coronakrisen.

Konsekvenser

Bedre rengøring sikrer mindre smittespredning af en lang række smitsomme sygdomme – til glæde for både de ansatte, børnene og deres familier.

KFO mener

Vi skal have en varig opprioritering af rengøringen i byens daginstitutioner.

Som minimum skal man fastholde det nuværende rengøringsniveau, som ligger 25% over niveauet fra før coronakrisen.


En lang række af byens daginstitutioner har lokaler i ældre bygninger uden ventilationsanlæg. 

Forskere og Sundhedsstyrelsen har pointeret, at god udluftning er en afgørende faktor, hvis vi skal begrænse spredningen af luftbårne sygdomme, som f.eks. Covid-19

Uden god ventilation bliver indeklimaet meget dårligt. Om sommeren kan man måske holde vinduerne åbne, men dette er ikke en mulighed i de kolde måneder. Med lukkede vinduer stiger CO2-niveauet i institutionerne, og så får hverken børn eller voksne nok ilt til hjernerne. Det kan både give hovedpine og koncentrationsbesvær.

Københavns Kommune bør sikre, at alle byens daginstitutioner har ordentlig ventilation.

Det vil sikre børn og ansatte et bedre indeklima og en lavere sygdomsfrekvens.


Da man i foråret 2020 genåbnede landets daginstitutioner efter coronanedlukningen, var Københavns Kommune et af de steder i landet, hvor man havde allermest svært ved at overholde de skærpede pladskrav.

Sagen er jo, at de københavnske daginstitutionsbørn har langt færre kvadratmeter at boltre sig på end børn i flertallet af landets andre kommuner.

Når der er tilstrækkelig med kvadratmeter i daginstitutionerne – ude såvel som inde – er det lettere at opdele børnene i mindre grupper.

Mindre børnegrupper giver pædagogerne bedre mulighed for at understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling.

Der er behov for en permanent forøgelse af antal kvadratmeter per barn i de enkelte dagtilbud – både ude og inde.

En løsning kan være at bygge nyt. En anden løsning kan være at opstille pavilloner i nærheden af daginstitutionernes eksisterende matrikler. Og endelig kan man gøre som i foråret 2020, hvor man stillede andre af kommunens bygninger til rådighed for børnegrupper.
KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune

Følg med på facebook eller her på siden.


Husk at du altid må kontakte os med spørgsmål – både om hvordan man konkret kan håndtere hændelser i ens barns daginstitution, og vi hjælper gerne med opklaring af regler og information om politiske forhold i København. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Vi tilbyder desuden skræddersyede workshops til forældreråd/bestyrelser. Du kan læse om vores workshops her.

For akutte henvendelser har Forældrenes Landsorganisation, FOLA, en anonym forældrerådgivning. Du finder FOLAs forældrerådgivning her.