INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Kære Forælder i København

Københavns Forældreorganisation – KFO afholder generalforsamling

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19

Det er igen muligt at mødes og derfor vil gerne se jer til fysisk fremmøde på Vesterbro, Valdemarsgade 8. Men du kan også deltage online via zoom. 

Tilmeld dig til generalforsamlingen via dette link: Generalforsamling i KFO 2022

Hvis linket overfor ikke virker kopier venligst følgende ind: https://2479.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/84518

Vi beder dig indikere, hvorvidt du deltager fysisk eller online af hensyn til forplejning. Såfremt du har valgt at deltage online, vil du modtage et link på dagen.

Generalforsamling er åben for alle medlemmer i KFO, og du kan deltage både som personligt medlem eller via dit barns klub, KKFO eller daginstitution forældreråd- eller bestyrelse. Du tilmelder dig senest torsdag den 31. marts kl. 12 via dette link

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af KFO’s regnskab/budget se bilag årsregnskab, se bilag budget)
  4. Fastsættelse af medlemskontingent :

Forslag:
Daginstitution: 15 kr. pr. barn
Klynger (ca. 650 børn) samlet 10.000 kr. 
KKFO: 12 kr. pr. barn
Klub: 7 kr. pr. barn
Personligt medlemskab fastholdes til 95 kr. pr. person

5. Indkomne forslag:

5.a. Vedtægtsændringer: Formand konstitueres af bestyrelsen efter generalforsamling. Små ændringer ihh. bankforretning og meningsforstyrrende tilrettelser.  (se bilag)

5.b. Oplæg til Udtalelse: Drøftelse af politisk udtalelse fra KFO (se bilag)

  1. Valg af formand
  2. Valg af bestyrelse
  3. Evt. valg af en kritisk revisor – se nærmere § 32. 
  4. Eventuelt

Venlig Hilsen 

Bestyrelsen i KFO

Bilag: forslåede vedtægtsændringer, forslag til udtalelse, årsregnskab 2021, budget 2022