Dialog giver større forståelse og et bedre samarbejde

Du henter og bringer dit barn i vuggestue, børnehave eller fritidshjem. Derfor er du en del af institutionens levede liv og samarbejde. I KFO ønsker vi at styrke dialogen, forståelsen og samarbejdet mellem hjem og institution, for et godt samarbejde styrker børnenes tryghed og trivsel i institutionen. Vi mener, at et godt samarbejde bygger på gensidig respekt, tillid, forståelse og åbenhed for dialog. For at øge forståelsen for hinanden og styrke samarbejdet har KFO i samarbejde med familievejleder Christina Drachmann udviklet en række dialogkort, som I kan bruge på jeres næste forældremøde.

Dialogkortene giver dig og de andre forældre mulighed for at

  • reflektere over jeres samarbejde med det pædagogiske personale
  • fortælle om jeres ønsker til samarbejdet
  • komme med input til forældrerådets arbejde

 

Download sættet med dialogkort

Download vejledning

Download Info til forældre

Download info til leder