KFO ønsker en mere nærværende pædagogisk ledelse i byens daginstitutioner, og klynger af en størrelse så snakken om fælles principper faktisk kan blive meningsfuld.

Fakta

I 64 institutioner i København er der i dag flere end 25 ansatte pr. pædagogisk leder og i 20 af dem, er der flere end 35 ansatte pr. pædagogisk leder.

Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at en pædagogisk leder maksimalt har ansvar for 25 medarbejdere. 

Konsekvenser

Risikoen for, at der bliver truffet lappeløsningsbeslutninger fx hyppig omrokering af personale på stuerne eller at man lader stå til i forhold til uhensigtsmæssig adfærd, struktur, sygdom, mistrivsel, udskiftning i personalegruppen, kommunikation og samarbejde forøges des flere arbejdsopgaver og medarbejdere, lederen skal spænde over.

Børn med problemer går lettere under radaren, og det kan tage længere tid at få givet dem den hjælp og støtte, de har brug for, hvis der ikke er en nærværende leder til at have overblikket, sparre med medarbejderne og koordinere eventuel særlig indsats

KFO mener

Forskningen peger på en grænse på 14-20 medarbejdere pr. pædagogisk leder.1

Vi ønsker at ambitionerne for antallet af ledere sættes efter, hvad forskningen peger på som ideelt – ikke hvor mange penge der var tilovers i budgettet.

  1. https://www.lederweb.dk/artikler/har-du-et-passende-ledelsesspaend/

Fakta

Selvom Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler et loft på 25 medarbejdere per leder, så er der kun afsat penge til ekstra ledelse i de institutioner, hvor der er mere end 35 medarbejdere per leder.

Konsekvenser

Hvis man lokalt ønsker øget pædagogisk ledelse, er der risiko for at pædagogiske ledere finansieres ved at spare på pædagoger og medhjælpere – og i så fald vil der være tale om en udhuling af minimumsnormeringerne. 

KFO mener

Udgiften til mere pædagogisk ledelse skal dækkes af en NY fast investering og IKKE ved at tage af midlerne til pædagogisk personale. 

Der er minimum behov for yderligere 100 mio. kr. til pædagogisk ledelse.


Fakta

Flere institutioner er opdelt på flere matrikler, men har stadig kun 1 pædagogisk leder. 

Flertallet af politikerne på Københavns Rådhus vil kun give penge til ekstra pædagogiske ledere, hvis der er mere end 200 meter mellem matrikler.

Konsekvenser

Hvis den pædagogiske leder ikke som udgangspunkt er fysisk tilstede på den enkelte matrikel, er det sværere at være i kontakt med dagligdagen, hvilket gør, at medarbejderne ikke nødvendigvis får den rette sparring. 

KFO mener

Der skal være minimum én leder pr. matrikel.

For de små enheder med få ansatte; skal der være en medarbejder med ledelsesansvar.
KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune

Følg med på facebook eller her på siden.


Husk at du altid må kontakte os med spørgsmål – både om hvordan man konkret kan håndtere hændelser i ens barns daginstitution, og vi hjælper gerne med opklaring af regler og information om politiske forhold i København. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Vi tilbyder desuden skræddersyede workshops til forældreråd/bestyrelser. Du kan læse om vores workshops her.

For akutte henvendelser har Forældrenes Landsorganisation, FOLA, en anonym forældrerådgivning. Du finder FOLAs forældrerådgivning her.