Københavns Forældreorganisation, KFO, er en børnepolitisk interesseorganisation for forældre og forældrebestyrelser i Københavns Kommunes institutioner. Vores medlemmer er derfor både enkeltpersoner og institutioner i København. Vi dækker hele aldersspændet fra 0-18 år, idet vi repræsenterer både vuggestuer, dagplejere, børnehaver, fritidshjem, KKFO’er, fritidsklubber, ungdomsklubber samt specialinstitutioner – både de kommunale og de selvejende.

KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune. Vi arbejder både partipolitisk uafhængig og også uafhængig af de faglige organisationer. Organisationen er således forældrenes vagthund, hvis opgaver er, at varetage børnenes rettigheder, miljø og ikke mindst udvikling i institutionslivet.

Københavns Forældreorganisation er medlem af Forældrenes Landsforening, FOLA, og er repræsenteret i dennes bestyrelse.

Følg os på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på mail