KFO ser et behov for flere gratis fritidstilbud til børn og unge i København. Fritidstilbud, der giver mulighed for at finde nye bekendtskaber og muligheden for at udvikle sig selv. Vi ser et behov for at prioritere fritidspædagogikken – og at der arbejdes for at den får sin egen selvstændige lovgivning – som dagtilbud og skolerne har det.

Fakta

I København såvel som i resten af landet oplever man en stigende ensomhed blandt unge.

Samtidig ser vi, at en høj andel af børn og unge, der stopper i klub efter 4. klasse.

Forældre oplever lange ventelister til bl.a. idrætforeninger.

Konsekvenser

For de børn, der ikke bliver en del af et godt fritidsmiljø, ser man en stigende mistrivsel.

KFO mener

Der er behov for flere gratis fritidstilbud til børn og unge i København.

Fritidstilbud skal give mulighed for at finde nye bekendtskaber og muligheden for at udvikle sig selv.


Ungdomklubbernes tilbud til unge mellem 14-18 år er ukendt for mange forældre.

Det kan være svært for unge, der sidder alene at komme ned i ungdomsklubben.

De mangfoldige tilbud, som Københavns kommune faktisk tilbyder de unge, bliver ikke brugt nok.

Mange unge sidder alene, men kunne godt ønsker sig at være en del af fællesskabet.

Vi skal have meget større fokus på ungdomsklubbernes betydning – og det kræver en ekstra indsats, både fra forældre og politikere og de unge selv.


KKFO’erne er blevet glemt i snakken om minimumsnormeringer

Fagforbundet BUPL skønner, at der i dag gennemsnitligt er godt 20 børn per voksen i KKFO’erne om eftermiddagen efter skoletid

Der er ikke nogen nedre grænse på hvor få voksne, der skal til for at drive en KKFO.

Det er helt afgørende for børns trivsel og udvikling, at der er voksne nok i KKFO’erne.

Vi skal have en minimumsnormering på 1:9 voksne pr børn i KKFO’erne

Selvom en lov om minimumsnormeringer er landspolitisk, er der stadig meget, vi kan gøre kommunalt.

Vi kan for eksempel forstærke forældrerådenes betydning ude i KKFO’erne, så de får lov til at bringe flere kompetencer end kagebagning på bordet.


Københavns Kommune har over 125 legepladser fordelt over hele byen. 26 af legepladserne er bemandet med pædagogisk personale.

Gennem årene har der været flere spareforslag om at lukke eller reducere antallet af bemandede legepladser.

I takt med at byen vokser, er der behov for at øge antallet af bemandede legepladser.

På bemandede legepladser kan børn køre på gokarts og små cykler, lave snobrød, spille spil, få lektiehjælp, lave smykker, dyrke grøntsager og meget mere.

Det er et fællesskab, der også kan have held med at favne de børn, der ikke kommer i KKFO og klub.

Vi vil gerne øge antallet af bemandede legepladser i København.

Vi skal passe på de bemandede legepladser, vi har.
KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune

Følg med på facebook eller her på siden.


Husk at du altid må kontakte os med spørgsmål – både om hvordan man konkret kan håndtere hændelser i ens barns daginstitution, og vi hjælper gerne med opklaring af regler og information om politiske forhold i København. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Vi tilbyder desuden skræddersyede workshops til forældreråd/bestyrelser. Du kan læse om vores workshops her.

For akutte henvendelser har Forældrenes Landsorganisation, FOLA, en anonym forældrerådgivning. Du finder FOLAs forældrerådgivning her.