KFO – Københavns Forældreorganisation

Københavns Forældreorganisation

Hvem er KFO?

Københavns Forældreorganisation, KFO, er for forældre, forældreråd og forældrebestyrelser i daginstitutioner i København.

Vores medlemmer er derfor både enkeltpersoner og institutioner. Vi dækker hele aldersspændet fra 0-18 år, idet vi repræsenterer både vuggestuer, dagplejere, børnehaver, fritidshjem, KKFO’er, fritidsklubber, ungdomsklubber samt specialinstitutioner. Kort sagt alle daginstitutioner i København.

KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune. Vi arbejder både partipolitisk uafhængig og også uafhængig af de faglige organisationer. Organisationen er således forældrenes vagthund, hvis opgaver er, at varetage børnenes rettigheder, miljø og ikke mindst udvikling i institutionslivet. Københavns Forældreorganisation er medlem af Forældrenes Landsforening, FOLA, og er repræsenteret i dennes bestyrelse.

Fælles om de bedste daginstitutioner i København

Vi arbejder for at skabe det bedst mulige børneliv for vores børn i de københavnske daginstitutioner.

Følg os på facebook eller tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du er desuden altid velkommen til at kontakte os, hvis du har noget du gerne vil have på dagsordenen, eller gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet.


Nyheder


Alle nyheder

ansvar aula Brugertilfredshed brugertilfredshedsundersøgelser BTU budgetlov bupl BUU Børnehaver børne og ungdomsudvalget christiansborg coronaerfaring COVID-19 erfaring daginstitutioner dagtilbud dialogmøde FOLA folketingets åbning forhandlinger forældre forældrebestyrelser forældreindragelse forældreråd forældresamarbejde Hvor er der een voksen KFO KL Kommunernes Landsforening kommunikation kvalitet København københavn KFO Københavns forældreorganisation lfs Minimumsnormering MinimumsnormeringNU mundbind politik principper samarbejde spørgeskema telefoninterview tilfredshed undersøgelser Vuggestuer