Københavns Forældreorganisation er til for forældre og arbejder for de bedste vilkår i Københavns dag- og fritidstilbud. Vi repræsenterer den enkelte forælder, men også institutionernes forældreråd og -bestyrelser.

Vi tilbyder oplæg og workshops om forældresamarbejde og arbejdet i forældreråd og forældrebestyrelser. Vores workshops er gratis for institutioner i København og kan skræddersys til den enkelte institutions behov. Vi kommer gerne ud både til forældremødet og til en snak med bestyrelsen!

KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune. Vores arbejde består i at gøre forældrenes stemme gældende på politisk niveau. Vi arbejder både partipolitisk uafhængigt og også uafhængigt af de faglige organisationer. Organisationen er altså forældrenes vagthund, hvis opgave er, at varetage børnenes og familiernes interesser.

Københavns Forældreorganisation er medlem af Forældrenes Landsforening, FOLA, og er repræsenteret i dennes bestyrelse.

Fælles om de bedste daginstitutioner i København

Vi arbejder for at skabe det bedst mulige børneliv i de københavnske dag- og fritidsinstitutioner.

Følg os på facebook eller tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du er desuden altid velkommen til at kontakte os, hvis du har noget du gerne vil have på dagsordenen, eller gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet.