KFO har sendt følgende brev til politikkerne i Børne- og Ungdomsudvalget, brevet kan også læses som bilag til BUU-mødet d. 9. juni 2021

Kære politikere

Vi skriver, fordi I på onsdag har mange drøftelser, der har vores store interesse og bevågenhed. Vi sætter pris på, at vi, i forskelligt omfang, har haft mulighed for at byde ind med forældrenes perspektiv. Men vi vil alligevel benytte os af muligheden for at give jer vores anbefalinger til tilpasningen af klyngestrukturen og styrkelsen af forældresamarbejdet samt vores ambitioner for området. Se vedhæftede dokument.

Invester i dag- og fritidstilbuddene

Vi er glade for, at der med budget 2021 er blevet tilført 450 millioner til bedre normeringer i byens institutioner. Det var et vigtigt og nødvendigt løft, men der skal mere til end det.

De 41,6 millioner kroner som forvaltningen har beregnet at mere nærledelse og mindre klynger koster skal selvsagt dækkes af en NY fast investering og IKKE ved at tage af midlerne til pædagogisk personale. 

Det kræver investeringer i pædagogisk personale, nærledelse, mindre klynger, grupper, mere reelt forældresamarbejde mm. at sikre højkvalitetsinstitutioner til byens børn og gode rammer og godt arbejdsmiljø, hvis København skal lykkes med at tiltrække mere pædagogisk personale.

Som vi ser det bør området bør tilføres de ca. 100 millioner kroner, der årligt er blevet fjernet området siden indførelsen af klyngestrukturen.

Vi håber derfor, at I vil medtage perspektiverne i jeres drøftelser:

Læs KFOs perspektiver på klyngestrukturen anno 2021 her


KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune

Følg med på facebook eller her på siden.


Husk at du altid må kontakte os med spørgsmål – både om hvordan man konkret kan håndtere hændelser i ens barns daginstitution, og vi hjælper gerne med opklaring af regler og information om politiske forhold i København. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Vi tilbyder desuden skræddersyede workshops til forældreråd/bestyrelser. Du kan læse om vores workshops her.

For akutte henvendelser har Forældrenes Landsorganisation, FOLA, en anonym forældrerådgivning. Du finder FOLAs forældrerådgivning her.