INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Københavns Forældreorganisation – KFO inviterer til ordinær generalforsamling. Bestyrelsen for KFO indkalder hermed til generalforsamling til afholdelse:

Onsdag den 21. februar kl. 19

Indkomne forslag til dagsorden for generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde via sekretariatet (kfo@kfo.dk eller formand@kfo.dk) senest 13. februar, for forslag til vedtægtsændringer er deadline 7. februar 2024.

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af KFO’s regnskab/budget
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af kritisk revisor
7. Eventuelt

Endelig dagsorden inkl. indkomne forslag samt bilag offentliggøres her på siden senest d. 16. februar 2024, 5 dage inden generalforsamlingen. Referatet for generalforsamlingen vil, i overensstemmelse med KFO’s vedtægter, offentliggøres inden for 6 uger efter afholdelse og altså senest d. 3. april 2024.

Den ordinære generalforsamling afholdes med mulighed for deltagelse fysisk og online baseret på antal tilmeldte. Tilmelding på kfo@kfo.dk, angiv gerne hvordan du ønsker at deltage.

Bilag:
Bilag 1 – Årsregnskab og budget
Bilag 2 – Bestyrelsesberetning

B24-R23

Bestyrelsesberetning-2023

Referat fra årets generalforsamling:

Referat-Generalforsamling-2024