For forældreråd- og bestyrelser.

Vi har kurser til forældrebestyrelser, forældreråd, personalegrupper og forældremøder.  Kurset kan tage form som en workshop og handler mest af alt om at få aktualiseret og vitaliseret forældresamarbejdet på en vedkommende og engagerende måde.  Udover det kan det bl.a. omhandle følgende emner:  En konkret problemstilling I står i lige nu, Viden om forældrenes kompetencer og rettigheder, Viden om klyngernes opbygning, Principper, Pejlemærker og uformelt samarbejde, Introduktion til vejledninger fra Kommunen, Kommunikationsstrategi.  Vi tilrettelægger kurset i samarbejde med jer, så det passer til jer.

Kurserne er gratis for institutioner i kommunen og er for både selvejende, private og kommunale kan bestilles ved henvendelse på kfo@kfo.dk

Generel info om forældreråd/bestyrelser

Inden du kommer på kursus med os, anbefaler vi at du har læst Københavns kommunes materiale om forældrebestyrelsesarbejdet. Det kan findes på København kommunes hjemmeside .