Hvorfor skal du engagere dig i KFO?

KFO er en politisk interesseorganisation i forhold til beslutningstagere og forvaltning i Københavns kommune. Det indebærer mange forskellige opgaver. KFO holder jævnligt møde med politikere, borgmesteren og embedsmændene på rådhuset. Vi sidder med i diverse politiske udvalg, arbejds- og følgegrupper. KFO er en anerkendt høringspart på børn- og ungeområdet. Vi er med tæt på forhandlingerne om det kommunale budget og politiske tiltag.  

Vi er talerør for forældre, der har børn i en af Københavns dag- eller fritidsinstitutioner. Vi dækker 0-18 års området og arbejder helt overordnet for at forbedre vilkårene for de københavnske børn og forældre i institutionerne. Derudover arbejder vi for at øge forældreindflydelsen og forældredemokratiet i byens institutioner.

I KFO arbejder vi derfor indgående og ofte med forældreindflydelse og involvering. Det gør vi bl.a. ved at klæde forældreråd og bestyrelser på i forhold til deres opgaver og pligter og ved at inspirere til det gode samarbejde via dialog-workshop. Læs mere om vores workshops her

Som medlem af KFO er du/I automatisk medlem af vores landsorganisation FOLA. Du kan læse om FOLA her

Vi har to typer af medlemskab.

Institutionsmedlemskab

Over halvdelen af Københavns kommunale og selvejende institutioner er medlem af KFO. Skal jeres institution ikke være med? Jo flere medlemmer KFO repræsenterer, jo større vægt har vores ord over for politikere og andre beslutningstagere.

Prisen er 1.425 kr. for institutioner med flere end 50 børn og 975 kr. for institutioner med færre end 50 børn.

I kan løbende følge med i vores arbejde på vores Facebook side og i vores nyhedsbreve, og I er altid velkommen til at hive fat os for at få sparring.

Personligt medlem

Som personligt medlem støtter du vores arbejde, får vores nyhedsbrev og har stemmeret til vores generalforsamling samt mulighed for at stille op til bestyrelsen. Men mest af alt støtter du vores arbejde.

Et personligt medlemskab koster 95 kr. om året.