Kurser og workshops

For forældreråd- og bestyrelser.

Kurserne er for alle interesserede medlemmer og suppleanter af forældrebestyrelser og forældreråd i Københavns Kommunes pasningstilbud. Institutionen eller klyngen behøver ikke at være medlem af KFO for at bestille et kursus. Kurserne henvender sig både til selvejende og kommunale bestyrelser og klæder bestyrelsesmedlemmerne på, så de kender deres rettigheder og pligter. Kurset vil tage form som en workshop og vil bl.a. omhandle følgende emner:  Viden om forældrenes kompetencer og rettigehder, Viden om klyngernes opbygning, Principper, Læreplanstemaer, Pejlemærker og uformelt samarbejde, Introduktion til vejledninger fra KK, Kommunikationsstrategi

Vi holder kurser både for enkelte institutioner og for klynger.

Ved at samle flere kan I benytte lejligheden til at mødes med de andre institutionerog udveksle erfaringer samt finde ud, hvad I sammen kan udrette på tværs

Vi tilbyder dels allerede  planlagte kurser i byens medborgerhuse, dels kurser ude i institutionerne/klyngerne, hvor I selv bestemmer tid og sted.

Kurserne er gratis og kan bestilles ved henvendelse på kfo@kfo.dk  og tlf. 26 34 40 50/ 26 65 80 57.

Generel info om forældreråd/bestyrelser

Inden du kommer på kursus med os, anbefaler vi at du har læst Københavns kommunes materiale om forældrebestyrelsesarbejdet. Det kan findes på København kommunes hjemmeside .