Københavns Forældreorganisation, KFO, er for forældre og forældrebestyrelser i Københavns Kommunes institutioner. Vores medlemmer er derfor både enkeltpersoner og institutioner i København. Vi dækker hele aldersspændet fra 0-18 år, idet vi repræsenterer både vuggestuer, dagplejere, børnehaver, fritidshjem, KKFO’er, fritidsklubber, ungdomsklubber samt specialinstitutioner.

Indkaldelse til Generalforsamling 25. marts 2019

Følg os på facebook

– Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her