Københavns Forældreorganisation

Københavns Forældreorganisation, KFO, er for forældre, forældreråd og forældrebestyrelser i Københavns Kommunes institutioner.

Vores medlemmer er derfor både enkeltpersoner og institutioner i København. Vi dækker hele aldersspændet fra 0-18 år, idet vi repræsenterer både vuggestuer, dagplejere, børnehaver, fritidshjem, KKFO’er, fritidsklubber, ungdomsklubber samt specialinstitutioner.

Følg os på facebook eller tilmeld dig vores nyhedsbrev


Nyheder Københavns Forældreorganisation


Alle nyheder