Vi er til for forældre med børn i daginstitutioner i København

Københavns Forældreorganisation

Københavns Forældreorganisation, KFO, er for forældre, forældreråd og forældrebestyrelser i daginstitutioner i København.

Vores medlemmer er derfor både enkeltpersoner og institutioner. Vi dækker hele aldersspændet fra 0-18 år, idet vi repræsenterer både vuggestuer, dagplejere, børnehaver, fritidshjem, KKFO’er, fritidsklubber, ungdomsklubber samt specialinstitutioner. Kort sagt alle daginstitutioner i København.

KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune. Vi arbejder både partipolitisk uafhængig og også uafhængig af de faglige organisationer. Organisationen er således forældrenes vagthund, hvis opgaver er, at varetage børnenes rettigheder, miljø og ikke mindst udvikling i institutionslivet. Københavns Forældreorganisation er medlem af Forældrenes Landsforening, FOLA, og er repræsenteret i dennes bestyrelse.

Fælles om de bedste daginstitutioner i København

Vi arbejder for at skabe det bedst mulige børneliv for vores børn i de københavnske daginstitutioner.

Følg os på facebook eller tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du er desuden altid velkommen til at kontakte os, hvis du har noget du gerne vil have på dagsordenen, eller gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet.

Skriv til kfo@kfo.dk


Nyheder Københavns Forældreorganisation


Alle nyheder