Få en gratis workshop om det gode samarbejde

KFO arbejder konsekvent på at styrke samarbejdet mellem forældre og institution. For det gode samarbejde gør, at børn oplever deres tid i institutionen som positiv og tryg.

Vi ved at et godt samarbejde bygger på gensidig respekt, tillid, forståelse og åbenhed for dialog. Vi ved også, at det kan være svært i praksis.

Mange – både personale og forældre – står famlende overfor opgaven. Hvordan gør man helt konkret? Det kan vi hjælpe med. Vi har en bred erfaring i de mange aspekter og kan bidrage konstruktivt til at rykke forældresamarbejdet til næste niveau.

Vi har overordnet to typer af workshops.

Uddannelsesworkshop

Workshoppen henvender sig til forældreråd og forældrebestyrelser. Vi underviser hele klyngen eller tilpasser workshoppen til et enkelt forældreråd. Der er ikke noget maksimum eller minimum for antal deltagere.

Vi kommer ind på:  

  • Kommunale politikker og lovgivning  
  • Bestyrelsernes kompetencer
  • Forældrerådets kompetencer
  • Kommunikation med resten af institutionen
  • Meningsfuldt arbejde
  • Læreplan
  • Principper
  • Seks konkrete samarbejdspunkter
  • Korte summe-øvelser

Vi har altid en dialog med en forældrerepræsentant eller lederen forud for afholdelsen af workshoppen. Det gør vi for at sikre, at vi griber fat i det, der er allervigtigst for jer.

Varighed: Workshoppen tager 2-3 timer afhængig af jeres ønsker til fokus og indhold.

Dialog-workshop

Workshoppen er for alle forældre i en institution og er oplagt at gennemføre på et forældremøde.

Vi har i samarbejde med familievejleder Christina Drachmann udviklet en række dialogkort, der ansporer den gode samtale i forældregruppen, og som giver forældre og personale en større forståelse for hinanden.

Dialogkortene giver forældrene mulighed for at sætte ord på deres tanker, oplevelser og ønsker til institutionen. Og de giver forældre og personale anledning til at reflektere over egen ageren.

Kortene sikrer, at dialogen kommer omkring mange af de samarbejdspunkter og dilemmaer, der kan opstå i mødet mellem forældre og personale. Processen sikre, at dialogen sker på en konstruktiv måde.

Vi slutter workshoppen af med en fælles opsamling, hvor de centrale punkter fra drøftelserne opsummeres og konkrete forslag deles og debatteres med personalet.

Find og download dialogkort og vejledning her.

Varighed: 1,5-2 timer

KFO´s workshops er gratis for alle institutioner i København. Skriv til os på kfo@kfo.dk for at høre mere eller booke os.