Forældrenes talerør og høreapperart

Med cirka 700 kommunale og selvejende institutioner i Københavns Kommune udgør byens forældre en meget stor gruppe af personer, der har det tilfælles, at de har børn i en vuggestue, dagpleje, børnehave, fritidshjem, fritidsklub eller specialinstitution. Jo flere medlemmer KFO repræsenterer, jo større vægt har vores ord i forhold til for eksempel politikere og andre beslutningstagere. Vores legitimitet som “forældrenes talerør” er derfor afhængig af, at så mange forældre som muligt enten via personligt medlemsskab eller via deres børns institution er medlem af KFO. Et medlemsskab er altså en styrkelse af KFO’s indflydelse.

Økonomisk hjælp til politisk arbejde

KFO arbejder som politisk interesseorganisation i forhold til beslutningstagere og forvaltning i Københavns Kommune. Det indebærer mange forskellige opgaver. Vi bliver inviteret til at afgive høringssvar om emner, der relaterer sig til kommunens institutioner, vi bliver inviteret med i følgegrupper og møder i forvaltningen og med politikerne og ikke mindst planlægger og koordinerer vi arrangementer og kampagner specielt i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Mange af disse politiske tiltag og opgaver koster naturligvis penge i større eller mindre grad. Derudover har vi nogle driftsudgifter i form af sekretærlønning, administration og IT. De er  relativ beskedne udgifter, og kontingentet går derfor primært til politisk arbejde i KFO eller via medlemsskab i vores paraplyorganisation, Forældrenes Landsorganisation, FOLA

Foredrag og debataftener

KFO arrangerer i løbet af året nogle foredrags- og debataftener, hvor vi inviterer eksterne oplægsholdere. Vi forsøger at engagere kapaciteter på forskellige børnerelaterede områder. Det er naturligvis ikke helt billigt selvom vi opkræver en beskeden entrépris. Som medlem af KFO får man rabat på entréprisen.

KFO’s bestyrelse, august 2017. Fotocredit: WTRFOTO