Bliv medlem – institution

Alle institutioner i København – både selvejende og kommunale med børn fra 0-18 år kan blive medlem af KFO, hvis bestyrelsen i den enkelte institution beslutter det.

Kontingentet er 975 kr. årligt pr. institution under 50 børn og 1.425 kr. for institutioner over 50 børn.

Hvis din institutioner er en del af en klynge; angiv da venligst klyngens navn. Er din institution en del af et samarbejdende netværk, skriv da venligst her.
Hvor mange børn er institutionen samlet set normeret til, at der kan være indskrevet i institutionen
Udfyld jeres EAN nummer. Hvis I ikke har et EAN nummer, så skriv blot "Har ikke EAN".

(dette er ikke en bindende tilmelding – institutionen er først meldt ind i KFO når kontingentet er betalt)